Mreže
Gabioni
Barijere protiv odrona - Zastupanje i trgovina - Octopus, Rijeka
Barijere protiv odrona
Nosive mreže
Geotekstili- Zastupanje i trgovina - Octopus, Rijeka
Geotekstili
Kliješta i municija - Octopus, Rijeka
Kliješta

Za dodatne informacije
o cijeni, količini, dostupnosti i načinu preuzimanja:

Radovi u tijeku

Radovi u tijeku

POSAO U 
OCTOPUSU

POSAO U 
OCTOPUSU