Zaštita stijenskih pokosa uz postojeće prometnice i uz prometnice u izgradnji s obzirom na geotehničke uvjete, upotrebljava se:

Sanacija tunela od procjenih voda i odrona podrazumijeva:

Postoji više čimbenika koji uzrokuju pojavu klizišta. Prije svega to su glinoviti sedimenti u sastavu terena u kojima su oblikovane padine. U pravilu što je glinoviti sloj veći, postoje i veće mogućnosti za razvoj klizišta, posebno ako je propusni sloj na padini tanji.

Drugi čimbenik je izmjena propusnih pjeskovitih i nepropusnih glinovitih slojeva na padini. Važan je čimbenik i porast količine vode i hidrostatskog tlaka u sedimentima. Naime, klizne plohe uvijek se vežu za glinovite vodonepropusne slojeve. Glina na sebe veže vodu pri čemu bubri i višestruko povećava svoj volumen. To rezultira tlakovima koji destabiliziraju vodopropusne slojeve iznad glinovitih slojeva, koji tada počinju kliziti niz padinu.

Tijekom radova na sanaciji klizišta potrebna je prisutnost stručnjaka radi pregleda izvedenih radova, savjetovanja izvođača radova i nadzornog inženjera, te eventualnih manjih izmjena u projektnoj dokumentaciji, prema stvarnim uvjetima na terenu.

Za sanaciju klizišta upotrebljava se:

Sanacija i izgradnja prometnica, održavanje i zaštita autoputeva, mostova, pruga, nadvožnjaka, tunela i drugih prometnih objekata. Uključuje i pripremne radove u građevinarstvu kao što su: iskopi, nasipanje, poravnanje terena, iskop kanala, uklanjanje stjena i slično.

Redovno održavanje podrazumijeva aktivnosti koje se u kontinuitetu poduzimaju na cestama, kako bi se u što većoj mjeri mogao osigurati što veći stupanj sigurnosti, odgovarajuća brzina i udobnost odvijanja cestovnog prometa. Upravo to održavanje prometnica i sigurnosti prometa je osnova naše djelatnosti.

Aktivnosti uključuju održavanje kolnika, održavanje odvodnje, bankina i pokosa, te održavanje objekata uz prometnice. Tu koristimo:

POSAO U 
OCTOPUSU

POSAO U 
OCTOPUSU